محصولات

طراحی شرکت هجا با تحقیقات و بازبینی محصولات تولید شده و الهام از آنها با طراحی کاملاً منحصر به فرد می باشد

ضمانت : شرکت عروسک متحرک هجا مسئولیت کامل تعمیر و رفع عیب تمامی محصولات را تا هر زمان بدون هزینه مقبول خواهد کرد

هدف ما گسترش تولید انیمیشن عروسکی است